Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Конкурсна документација

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ на основу чл.96[с4] Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр.79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 -испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), чл.4, чл.5, чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.2/2019), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву у Нишу А бр. 91/19 од 12.03.2019. године и Одлуком Основног јавног тужиоца у спровођењу интерног конкурса А бр.274-2/19 од 03.10.2019. године,


ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

ради попуњавања у Основном јавном тужилаштву у Нишу радног места на неодређено време и то:


1) вишег тужилачког сарадника - 1 (једног) извршиоца.


Детаљније о самом конкурсу можете прочитати овде - КОНКУРС

Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење о спровођењу конкурса - РЕШЕЊЕ

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године