Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Конкурсна документација

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Нишу сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( “Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07 и 104/2009) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( “Службени гласник РС” бр. 68/2010).

Лице одговорно за тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и објављивање Информатора и његово редовно ажурирање је Саша Ђокић, Основни јавни тужилац у Нишу.

Информатор за 2018. годину садржи основне податке о оснивању, организацији и раду Основног јавног тужилаштва, као и релевантне податке о начину омогућавања приступа информацијама од јавног значаја заинтересованим лицима, као и друге податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања овог права.

Информатор се може бесплатно добити у управи Основног јавног тужилаштва у Нишу, ул. Вождова бр. 23.

Информатор о раду за 2019
датум последњег ажурирања: 14.08.2019. године
Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године