Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Конкурсна документација

У току протекле недеље Основном јавном тужилаштву у Нишу достављен је  допис новинарке „Инсајдера“, Наташе Латковић, којим се тражи да одговоримо на питања везана за снимке саобраћајне несреће од 31. јануара на наплатној рампи Дољевац, када је погинула С.Г.

Дана 23. децембра заменица тужиоца ОЈТ Ниш Јелена Коцић је доставила одговор  у виду хронолошког поступања ОЈТ Ниш везано за прибављање снимака са наплатних рампи, а затим и рада на томе да се рашчисти околност око тога да на снимку није ништа забележено за период од 08:30 до 08:32 часова. Као закључак из одговора заменице Јелене Коцић упућеног новинарки „Инсајдера“ се јасно може утврдити да је предузеће за рачунарски инжењеринг „Telix“ ДОО Нови Сад, које је надлежно за одржавање система видео надзора, извршило преглед хард диска, и да је утврђено да нису пронађена никаква оштећења података да су сви видео снимци коинзистентни, да нема недостајећих снимака, а да су прекиди у снимању рекордера настали јер је укључена опција детектора покрета.

Према томе, након провера које је извршило ОЈТ у Нишу утврђено је да за два минута на снимку на коме се ништа не дешава, разлог је што тада није било дешавања на наплатној рампи и покрета у слици који би био довољан да пређе праг потребан да би иницирао видео запис.

Суштина одговора Јелене Коцић је дакле била да транспарентно укаже да је ОЈТ у Нишу учинило све напоре да отклони сваку недоумицу у погледу релевантности достављених снимака, и да је на крају то и учињено како је горе објашњено, а путем анализе које је обавило предузеће „Telix“ ДОО Нови Сад. Закључак је стога да је доставени снимак, аутентичан,некомпромитован и без икаквих недостајућих делова.

Насупрот томе, иницијално питање тада поступајуће заменице тужиоца које је упућено ЈП „Путеви Србије“ у фебруару месецу ове године, у циљу разјашњења континуираности снимка, обзиром да заменици тужиоца тада није био познат систем рада камера у смислу да се камере укључују приликом детектовања покрета, искоришћено је, и потпуно извучено из целог контекста одговора, да се нетачно прикаже како „тужилаштво тврди да на снимку недостају два минута“.

У тексту који је објавио „Н1“, позивајући се на податке добијене од „Инсајдера“  нетечано је информисана јавност како „на снимку недостаје део од два минута“,  да „у Нишком тужилаштву за „Инсајдер“ наводе да недостаје део снимка од два минута битан за поступак“. ОЈТ Ниш није издало такво саопштење, и за ОЈТ Ниш након свих прибављених извештаја нема никакве сумње у погледу аутентичности снимка, као и да је снимак у потпуности веран, некомпромитован и без недостајућих делова.

Дакле, још једном напомињемо да је текстовима које је објавио „Н1“ и „Блиц“ позивајући се на извор „Инсајдера“  а у којима се наводи да ОЈТ Ниш тврди како на снимку недостају два минута, погрешно информисана јавност, што се и на основу саме целине текста који је доставила поступајућа заменица јасно може утврдити.

Поред наведеног, напоњемо да је ОЈТ у Нишу темељно и исцрпно спровело предкривични поступак, да смо обавили сва саслушања, медицинска вештачења, а између осталог и вештачења повреда насталих код возача и путника у возилу марке „Шкода Суперб“ BG1185-BL,  са посебним задатком да се према настанку повреда утврди ко се од  лица која су  била у том возилу у време несреће, налазило на месту возача, односно путника, и да након спроведеног поступка није било икакве сумње да је возилом управљао окр. Д.С. против кога смо дана 09.09.2019. године, поднели оптужни предлог и против кога је поступак у току пред Основним судом у Нишу.

Поред наведеног, обавештавамо јавност да у току целог поступка, све до данашњег дана нико до сада није указао ни на једну чињеницу која би могла бити предмет провера, а која би ишла у прилог тврдње да је возилом „Шкода Суперб“ BG1185-BL, управљало неко друго лице осим опт. Д.С.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ на основу чл.96[с4] Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр.79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 -испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), чл.4, чл.5, чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.2/2019), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву у Нишу А бр. 91/19 од 12.03.2019. године и Одлуком Основног јавног тужиоца у спровођењу интерног конкурса А бр.274-2/19 од 03.10.2019. године,


ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

ради попуњавања у Основном јавном тужилаштву у Нишу радног места на неодређено време и то:


1) вишег тужилачког сарадника - 1 (једног) извршиоца.


Детаљније о самом конкурсу можете прочитати овде - КОНКУРС

Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење о спровођењу конкурса - РЕШЕЊЕ

Основно јавно тужилаштво је дана 11.09.2019.године поднело Основном суду у Нишу оптужни предлог против возача који је изазвао саобраћајну незгоду на наплатној рампи у Дољевцу дана 31.01.2019.године.

Текст оптужног предлога је доступан на следећем документу

pdf downloadKT 376 - 19

Основно јавно тужилаштво у Нишу је дана 26.02.2019. године Основном суду у Нишу поднело оптужни предлог против возача Ниш-експресовог аутобуса у вези саобраћајне незгоде у Дођем Међурову, 21.12.2018.

Текст оптужног предлога је доступан на следећем документу

pdf downloadKT 3506 - 18

Ранг листа кандидата који су конкурисали у Основном јавном тужилаштву у Нишу на место тужилачких приправника: Преузмите документ

На основу чл. 16. Закона о заштити узбуњивача (Сл. Гласник РС бр. 128/14) и на основу Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл. гласник РС бр. 49115) в.ф. Основног јавног тужиоца у Нишу Саша Ђокић, доноси

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Основном јавном тужилаштву у Нишу

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године