Кривично дело

1. пријавите надлежној полицијској станици
2. поднесите кривичну пријаву

1. Када је пријава поднесена полицији, она ће, ако сматра да постоје основи сумње да је извршено кривично дело за које се гони по службеној дужности, без одлагања спровести потребне радње претходне истраге, које спадају у њену надлежност или које је по закону овлашћена да спроводи, о чему ће одмах обавестити надлежног јавног тужиоца.

2 . Кривична пријава се подноси надлежном јавном тужиоцу, писмено или усмено (лажно пријављивање кривичног дела је кривично дело, за лажно пријављивање следује затворска казна и до три године затвора)

У кривичној пријави потребно је навести што је могуће више података (личне податке, податке о називу кривичног дела које пријављујете, члан закона у којем се кривично дело дефинише, што детаљније описати како је дотично кривично дело извршено, датум, време и место извршења кривичног дела, као и улица у којој је кривично дело извршено, подаци који се односе на осумњиченог - име, презиме и адресу пребивалишта, надимак, занимање, радно место...)

Јавни тужилац реагује по кривичној пријави за дело које грађанин пријављује ако се за извршено кривично дело, у складу са законом, гони по службеној дужности.

У пракси се показало да је за подношење кривичне пријаве (односно поступање пред судом) најбоље консултовати тј. ангажовати професионалца (адвоката) у месту где се покреће посупак, да он предузима све правне радње у поступку од подношења кривичне пријаве у одговарајућој форми надлежном тужиоцу, односно поступања пред надлежним судом, заступања грађана...

Пример: можете поднети кривичну пријаву за кривична дела са коруптивним елементом, електронским путем-помоћу типског обрасца, на порталу еУправе Републике Србије http://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=162&;alphabet=lat

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године