Основни јавни тужилац:
Саша Ђокић
Заменици
 

Jасмина Јованчић
Јова Тасић
Милена Цветковић
Александар Стевановић
Мирјана Момчиловић
Оливера Цветaновић
Весна Стојановић
Јелена Бранковић
Ирена Радивојевић
Дарко Стојановић
Александар Радосављевић

Група за поступање по Закону о спречавању насиља у породици
Татјана Стевановић - руководилац групе
Милена Вукајловић
Александра Грујић
Андрија Ивић
Одељење за међународноправну помоћ
Милена Вукајловић
Одељење за приврeдене преступе
Љубиша Костић